Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

ABLE MOTOR GROUP là doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về động cơ nhỏ và vừa và là một trong ba nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc. Hơn nữa, ABLE MOTOR GROUP đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong việc thúc đẩy động cơ hiệu suất cao tại Phúc Kiến, thuộc “dự án sản phẩm tiết kiệm năng lượng” được Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc  đưa ra chính thức.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật